nhậu rượu trong Tiếng Anh là gì?

nhậu rượu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhậu rượu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhậu rượu

    to drink wine