nhơ nhớ trong Tiếng Anh là gì?

nhơ nhớ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhơ nhớ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhơ nhớ

    xem nhớ (láy)

    long (for), pine (for), miss

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhơ nhớ

    xem nhớ (láy)