nhánh trong Tiếng Anh là gì?

nhánh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhánh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhánh

  * dtừ

  branch; limb; bough

  nhánh cây branch of tree

  shining black, inky black

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhánh

  * noun

  branch; limb; bough

  nhánh cây: branch of tree

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhánh

  branch, limb, bough