nhánh động mạch trong Tiếng Anh là gì?

nhánh động mạch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhánh động mạch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhánh động mạch

    * dtừ

    twig