nhác trong Tiếng Anh là gì?

nhác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nhác

  see all of a sudden

  nhác thấy ai ở đằng xa to suddenly see someone at distance

  lazy, slothful; in passing, cursorily

  nhác nghe hear with half an ear

  việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng charity begins at home

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nhác

  See all of a sudden

  Nhác thấy ai ở đằng xa: To suddenly see someone at distance

  Lazy,slothful

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nhác

  see all of a sudden