ngoe trong Tiếng Anh là gì?

ngoe trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngoe sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngoe

  crab'slegs; new-born baby's cry

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngoe

  Crab'slegs

  New-born baby's cry

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngoe

  crab pincer