nghiệp trong Tiếng Anh là gì?

nghiệp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghiệp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghiệp

  trade; profession

  nghiệp nông the farming profession

  (phật giáo) karma

  nghiệp : tất cả mọi hành động của một người trong kiếp này, từ đó định đoạt số phận người ấy trong kiếp sau karma : the total of a person's actions in one incarnation, which determines their fate in the next

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghiệp

  Trade, profession

  Nghiệp nông: The farming profession

  Karma

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghiệp

  trade, profession; karma