nghếch ngác trong Tiếng Anh là gì?

nghếch ngác trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghếch ngác sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghếch ngác

  puzzled, bewildered(by something new)

  trông vẻ nghếch ngác to look bewildered

  stupefied, dulled

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghếch ngác

  Puzzled, bewildered.(by something new)

  Trông vẻ nghếch ngác: To look bewildered

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghếch ngác

  puzzled, bewildered