nghẹn trong Tiếng Anh là gì?

nghẹn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nghẹn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nghẹn

  xem mắc nghẹn

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nghẹn

  * adj

  choked; strangled

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • nghẹn

  choked, strangled