nga trong Tiếng Anh là gì?

nga trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nga sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • nga

  russia

  nga là nước cộng hòa lớn nhất trong liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa xô viết russia was the largest republic of the union of soviet socialist republics

  russian

  tiếng nga russian language; russian

  cách mạng nga russian revolution

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • nga

  * noun

  Russia

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • Nga

  Russia(n)

 • nga

  Russia