nga sô trong Tiếng Anh là gì?

nga sô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nga sô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • Nga Sô

    Soviet Russia