ngọ môn trong Tiếng Anh là gì?

ngọ môn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngọ môn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngọ môn

    southern gate (of a royal palace)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngọ môn

    southern gate (of a royal palace)