ngấn nước trong Tiếng Anh là gì?

ngấn nước trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngấn nước sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngấn nước

    * dtừ

    watermark, water-line, dip