ngấn lệ trong Tiếng Anh là gì?

ngấn lệ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngấn lệ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ngấn lệ

    traces of tears

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • ngấn lệ

    Traces of tears

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ngấn lệ

    traces of tears