ngõ trong Tiếng Anh là gì?

ngõ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngõ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngõ

  * dtừ

  gate, by-street; lane; alley

  ngõ tối dark alley

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngõ

  * noun

  gate

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngõ

  gate, small street