ngóc trong Tiếng Anh là gì?

ngóc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ngóc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ngóc

  small branch (of a road); lift up; raise; nook and cranny

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ngóc

  Small branch (of a road)

  Lift up

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ngóc

  small branch (of a road)