nĩa thìa trong Tiếng Anh là gì?

nĩa thìa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nĩa thìa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nĩa thìa

    * dtừ

    runcible spoon