nĩa dài trong Tiếng Anh là gì?

nĩa dài trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nĩa dài sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nĩa dài

    * đtừ

    tormentor