nĩa ăn sò trong Tiếng Anh là gì?

nĩa ăn sò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nĩa ăn sò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nĩa ăn sò

    * dtừ

    oyster fork