núi non hùng vĩ trong Tiếng Anh là gì?

núi non hùng vĩ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ núi non hùng vĩ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • núi non hùng vĩ

    great mountains