núi lửa trong Tiếng Anh là gì?

núi lửa trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ núi lửa sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • núi lửa

  * dtừ

  volcano

  núi lửa đang hoạt động active volcano

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • núi lửa

  * noun

  volcano

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • núi lửa

  volcano