ních trong Tiếng Anh là gì?

ních trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ních sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • ních

  * dtừ

  cũng như ninh ních

  cram (in, into, down), stuff (with), pack (with), fil (with)

  ở đó chật ních người the place is crammed, it is cramfull of people there

  close(ly), tightly

  đóng ních cửa lại board/nail up a door

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • ních

  * verb

  to cram, to stuff. to line. to pack

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • ních

  to cram, stuff, line, pack