nâu đậm trong Tiếng Anh là gì?

nâu đậm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nâu đậm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nâu đậm

    dark brow

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nâu đậm

    dark brown