mũ chụp trong Tiếng Anh là gì?

mũ chụp trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mũ chụp sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • mũ chụp

    * dtừ

    cloche