mô phạm trong Tiếng Anh là gì?

mô phạm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ mô phạm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • mô phạm

  (vẻ mô phạm) pedantry; (ra vẻ mô phạm) pedantic

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • mô phạm

  * noun

  model, pattern

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • mô phạm

  model, pattern