linh kiện li ti trong Tiếng Anh là gì?

linh kiện li ti trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ linh kiện li ti sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • linh kiện li ti

    microchip