linh dương nam phi trong Tiếng Anh là gì?

linh dương nam phi trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ linh dương nam phi sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • linh dương nam phi

    * dtừ

    klipspringer, steenbok, springbok