linh dương đầu bò trong Tiếng Anh là gì?

linh dương đầu bò trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ linh dương đầu bò sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • linh dương đầu bò

    * dtừ

    gnu