leo cầu thang trong Tiếng Anh là gì?

leo cầu thang trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ leo cầu thang sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • leo cầu thang

    to climb stairs