lạt như nước ốc trong Tiếng Anh là gì?

lạt như nước ốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạt như nước ốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lạt như nước ốc

    boring, dull, like watching paint dry, like watching grass grow