lạnh và ẩm ướt trong Tiếng Anh là gì?

lạnh và ẩm ướt trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lạnh và ẩm ướt sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lạnh và ẩm ướt

    * dtừ

    clamminess