lút trong Tiếng Anh là gì?

lút trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lút sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lút

    immerse

    nước to, đồng lúa lút mất cả cây in the floods,the rice-fields were immersed up to the tops their plants

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lút

    immerse