lút đầu lút cổ trong Tiếng Anh là gì?

lút đầu lút cổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lút đầu lút cổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lút đầu lút cổ

    overhead and ears

    công việc lút đầu lút cổ i've got a stack of work a mile high