lút đầu trong Tiếng Anh là gì?

lút đầu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lút đầu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lút đầu

  * địa phương

  be up to the ears

  công việc lút đầu suốt ngày to be up to the ears in work the whole day

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • lút đầu

  (tiếng địa phương) Be up to the ears

  Công việc lút đầu suốt ngày: To be up to the ears in work the whole day