lót da lông thú trong Tiếng Anh là gì?

lót da lông thú trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lót da lông thú sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lót da lông thú

    * ttừ

    furry