líu la líu lô trong Tiếng Anh là gì?

líu la líu lô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ líu la líu lô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • líu la líu lô

    xem líu lô