lá cây hoa hồng trong Tiếng Anh là gì?

lá cây hoa hồng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lá cây hoa hồng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lá cây hoa hồng

    * dtừ

    rose-leaf