duyên dáng trong Tiếng Anh là gì?

duyên dáng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ duyên dáng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • duyên dáng

  graceful; charming

  đi đứng duyên dáng/vụng về to move gracefully/awkwardly

  nụ cười duyên dáng charming smile

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • duyên dáng

  Graceful, charming

  Nụ cười duyên dáng: A charming girl

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • duyên dáng

  charming, graceful