do va mạnh trong Tiếng Anh là gì?

do va mạnh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ do va mạnh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • do va mạnh

    * ttừ

    impactive