do ủy quyền trong Tiếng Anh là gì?

do ủy quyền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ do ủy quyền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • do ủy quyền

    * dtừ

    proxy