do động lực trong Tiếng Anh là gì?

do động lực trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ do động lực sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • do động lực

    * ttừ

    kinetic