diều ấn độ trong Tiếng Anh là gì?

diều ấn độ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ diều ấn độ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • diều ấn độ

    * dtừ

    grey-faced buzzard