dáng vạm vỡ trong Tiếng Anh là gì?

dáng vạm vỡ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ dáng vạm vỡ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • dáng vạm vỡ

    * dtừ

    ruggedness