ủi bằng mồm trong Tiếng Anh là gì?

ủi bằng mồm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ủi bằng mồm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ủi bằng mồm

    * đtừ grout