ủ vào chum trong Tiếng Anh là gì?

ủ vào chum trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ủ vào chum sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ủ vào chum

    * ngđtừ

    vat