ủ mạch nha trong Tiếng Anh là gì?

ủ mạch nha trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ủ mạch nha sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • ủ mạch nha

    * đtừ malt