ướt dầm dề trong Tiếng Anh là gì?

ướt dầm dề trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ ướt dầm dề sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • ướt dầm dề

    soaking wet