đoan chính trong Tiếng Anh là gì?

đoan chính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoan chính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đoan chính

  * ttừ

  serious; decent

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đoan chính

  * adj

  serious; decent

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đoan chính

  serious, decent