đoản kiếm trong Tiếng Anh là gì?

đoản kiếm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đoản kiếm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đoản kiếm

  * dtừ

  bayonet

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đoản kiếm

  * noun

  Bayonet

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đoản kiếm

  bayonet