đeo mắt kính trong Tiếng Anh là gì?

đeo mắt kính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đeo mắt kính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đeo mắt kính

    xem đeo kính

    có đeo mắt kính bespectacled; spectacled